Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF tartalmazza a Ciritas Ferro KFT. (2600 Vác, Március 15 tér 16-18. fsz 14.), telefon: (+36 27) 421-849, email: info@tarsasjatekvac.hu Remetebarlang fantázianéven) üzemeltetett http://www.tarsasjatekvac.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Ciritas Ferro KFT. szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

  1. Az eladó adatai

A szolgáltató neve: Ciritas Ferro KFT.

A szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Március 15 tér 16-18. fsz 14.

A szolgáltató elérhetősége: info@tarsasjatekvac.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-200636

Adószáma: 26226228-2-12

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: (+36 27) 412-849

  1. Felhasználási feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a tarsasjatekvac.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF. értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF. 2020. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályos.

www.tarsasjatekvac.hu oldalon regisztráló Felhasználók a regisztrációval elismerik, és magukra nézve kötelezően elfogadják a jelen ÁSZF-et. Tisztában vannak a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismerik az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

Az ÁSZF.-t  a Ciritas Ferro KFT. módosíthatja.

I.           A www.tarsasjatekvac.hu weboldal használatára vonatkozó rendelkezések

A tarsasjatekvac.hu oldalon található webshopban történő vásárlás internetes vásárlásnak minősül.

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik a  17/1999. (II.5.) Korm. rendelet értelmében,  azaz a szerződéskötésre a Kereskedő és a Fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Fogyasztó az Eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

A Ciritas Ferro KFT. fenntartja a jogot, hogy a www.tarsasjatekvac.hu  weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Ciritas Ferro KFT. nem garantálja, hogy a www.tarsasjatekvac.hu  weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférésért a tárhelyszolgáltató fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért a Ciritas Ferro KFT. nem vállalja a felelősséget.

 

  1. Vásárlás

A webshopban történő vásárlás feltétele az oldalon történő regisztráció.

1. A megjelenített termékek a Ciritas Ferro KFT. székhelyén, és online is megrendelhetőek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

2. A webshopban a Ciritas Ferro KFT. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

3. Rendelés menete

3.1.  Az webshopban található termékeket a Felhasználó a Kosárba helyezve gyűjtheti, majd a Kosárra kattintva navigálhat végig a vásárlás és fizetés menetén. A Kosár tartalma a Felhasználó által történt véglegesítésig bármikor módosítható. 

3.2.  A megrendelés, és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Ciritas Ferro KFT. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.  A megerősítés után a megrendelés hivatalossá válik, és a választott fizetési-, és kiszállítási módon teljesíthető, illetve átvehetővé válik. 

Amennyiben a Felhasználó banki átutalást választott a fizetés módjaként, az átutalás előtt az Eladó eljuttatja a Felhasználó részére a megrendelésről szóló számlát (amely tartalmazza a megrendelt áru vételárát, valamint a szállítási költséget), ami alapján teljesíteni tudja a végösszeg kifizetését a megadott számlaszámra. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, az Eladó mentesül teljesítési kötelezettsége alól. 

3.3.  Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, az Eladó fenntartja jogát a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől (lásd 4. pont).

3.4.  A megrendelések feldolgozása csütörtök-vasárnap között történik, minden nap 10-20 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

3.5. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól, illetve banki átutalás esetén a pénz megérkezésétől számított 3 munkanapon belül.

3.6. Amennyiben a Felhasználó megrendelésének visszaigazolástól számított 10 munkanapig a Felhasználó a megküldött számlát nem egyenlíti ki, az Eladó mentesül szolgáltatási kötelezettsége alól.  (előrendelés esetén ez a megjelenéstől számított 10 munkanap).

4. Vásárlástól való elállás

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de  a megküldött számla kiegyenlítését megelőzően a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás a megrendelő számára költségmentes. A lemondást jelezheti e-mailben, vagy személyesen, a megrendelés pontos adatainak megjelölésével (rendelés sorszáma, megrendelő neve, címe).

A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az EU §83/2011 szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatását követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen, hiánytalanul visszaszállításra kerülnek a Ciritas Ferro KFT. telephelyére (2600 Vác, Március 15 tér 16-18. fsz. 14.).

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

V á c, 2020. október 01.

Ciritas Ferro Kft.